Hakkımda

Üyesi Olduğu Ve Görev Üstlendiği Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar

1. The International Gynecologic Cancer Society
   (1997’de aktif üyeliğe seçildi)

2. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Dergisi (EJGO) Editoryal Kurul Üyesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Güneydoğu Anadolu Bölge Editörü

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği